คลินิกและศูนย์การรักษา

บริการทางการแพทย์

Image icon
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ทีมแพทย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, การปฐมพยาบาล 24 ชั่วโมง
Image icon
แผนกตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน, การตรวจความสมดุลของฮอร์โมน, และการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็ง
Image icon
แผนกอายุรกรรม
ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น
Image icon
แผนกโรคหัวใจ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
Image icon
แผนกทางเดินอาหารและตับ
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
Image icon
แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา
Image icon
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกกุมารเวช ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น
Image icon
แผนกกุมารเวชเด็กดี
การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ให้การตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และให้การวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู
Image icon
แผนกสูตินรีเวช
วางแผนการตั้งครรภ์, การฝากครรภ์, การคลอดบุตร, การเลี้ยงดูทารก, ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน, โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด
Image icon
แผนกศัลยกรรมเฉพาะทาง
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยกรรมช่องท้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง รักษาอาการปวดต่าง ๆ ศูนย์รักษ์เต้านม WMC การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก MIS เป็นต้น
Image icon
แผนกออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
กระดูกและข้อในทุกช่วงวัย, ภาวะข้อเสื่อม, ข้อสะโพกเสื่อม, กระดูกสะโพกตายหรือข้อสะโพกหัก, ข้อไหล่เสื่อม, กระดูกข้อต่อหัก, กระดูกสันหลัง, เส้นเอ็น, เส้นประสาท
Image icon
แผนกคลินิกโสต-ศอ-นาสิก หู คอ จมูก
หู คอ จมูก เป็นอวัยวะสื่อสัมผัสที่สำคัญของร่างกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสื่อสัมผัสนี้ จึงได้นำเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญทางด้าน หู คอ จมูก
Image icon
แผนกจักษุ
เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา
Image icon
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้บริการ ระงับปวดด้วยการฝังเข็มแบบแผนปัจจุบัน ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย อาทิ..
Image icon
แผนกระงับปวด
ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ ได้แก่ อาการปวดเฉียบพลัน ปวดเรื้อรัง อาการปวดจากโรคต่าง ๆ เป็นต้น
Image icon
แผนกไตเทียม
โรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง, การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
Image icon
แผนกทันตกรรมทั่วไป
แผนกทันตกรรม สร้างสรรค์รอยยิ้มใหม่… ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในแบบองค์รวม ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับศูนย์ทันตกรรม สุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ
Image icon
แผนกรังสี
บริการตรวจพิเศษและทั่วไปโดยรังสีเอกซเรย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง
Image icon
รังสีวิทยาทั่วไป
บริการตรวจด้วยเครื่อง MRI, CT SCAN, Mammogram เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง
Image icon
แผนกบริการผู้ป่วยต่างชาติ
สำหรับผู้ป่วยจากต่างประเทศที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ เรามีศูนย์บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยต่างประเทศ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริการด้านการแพทย์ เป็นจุดเริ่มต้นของการ ติดต่อของคุณเพื่อการดูแลทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยม
Image icon
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ทีมแพทย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, การปฐมพยาบาล 24 ชั่วโมง
Image icon
แผนกตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน, การตรวจความสมดุลของฮอร์โมน, และการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็ง
Image icon
แผนกอายุรกรรม
ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น
Image icon
แผนกโรคหัวใจ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
Image icon
แผนกทางเดินอาหารและตับ
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
Image icon
แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา
Image icon
แผนกสูตินรีเวช
วางแผนการตั้งครรภ์, การฝากครรภ์, การคลอดบุตร, การเลี้ยงดูทารก, ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน, โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด
Image icon
แผนกศัลยกรรมเฉพาะทาง
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยกรรมช่องท้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง รักษาอาการปวดต่าง ๆ ศูนย์รักษ์เต้านม WMC การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก MIS เป็นต้น
Image icon
แผนกออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
กระดูกและข้อในทุกช่วงวัย, ภาวะข้อเสื่อม, ข้อสะโพกเสื่อม, กระดูกสะโพกตายหรือข้อสะโพกหัก, ข้อไหล่เสื่อม, กระดูกข้อต่อหัก, กระดูกสันหลัง, เส้นเอ็น, เส้นประสาท
Image icon
แผนกคลินิกโสต-ศอ-นาสิก หู คอ จมูก
หู คอ จมูก เป็นอวัยวะสื่อสัมผัสที่สำคัญของร่างกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสื่อสัมผัสนี้ จึงได้นำเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญทางด้าน หู คอ จมูก
Image icon
แผนกจักษุ
เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา
Image icon
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้บริการ ระงับปวดด้วยการฝังเข็มแบบแผนปัจจุบัน ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย อาทิ..
Image icon
แผนกระงับปวด
ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ ได้แก่ อาการปวดเฉียบพลัน ปวดเรื้อรัง อาการปวดจากโรคต่าง ๆ เป็นต้น
Image icon
แผนกไตเทียม
โรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง, การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
Image icon
แผนกทันตกรรมทั่วไป
แผนกทันตกรรม สร้างสรรค์รอยยิ้มใหม่… ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในแบบองค์รวม ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับศูนย์ทันตกรรม สุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ
Image icon
แผนกรังสี
Image icon
รังสีวิทยาทั่วไป
Image icon
แผนกบริการผู้ป่วยต่างชาติ
Image icon
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ทีมแพทย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, การปฐมพยาบาล 24 ชั่วโมง
Image icon
แผนกตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน, การตรวจความสมดุลของฮอร์โมน, และการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็ง
Image icon
แผนกอายุรกรรม
ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น
Image icon
แผนกโรคหัวใจ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
Image icon
แผนกทางเดินอาหารและตับ
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
Image icon
แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา
Image icon
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกกุมารเวช ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น
Image icon
แผนกกุมารเวชเด็กดี
การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ให้การตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และให้การวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู
Image icon
แผนกศัลยกรรมเฉพาะทาง
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยกรรมช่องท้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง รักษาอาการปวดต่าง ๆ ศูนย์รักษ์เต้านม WMC การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก MIS เป็นต้น
Image icon
แผนกออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
กระดูกและข้อในทุกช่วงวัย, ภาวะข้อเสื่อม, ข้อสะโพกเสื่อม, กระดูกสะโพกตายหรือข้อสะโพกหัก, ข้อไหล่เสื่อม, กระดูกข้อต่อหัก, กระดูกสันหลัง, เส้นเอ็น, เส้นประสาท
Image icon
แผนกคลินิกโสต-ศอ-นาสิก หู คอ จมูก
หู คอ จมูก เป็นอวัยวะสื่อสัมผัสที่สำคัญของร่างกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสื่อสัมผัสนี้ จึงได้นำเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญทางด้าน หู คอ จมูก
Image icon
แผนกจักษุ
เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา
Image icon
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้บริการ ระงับปวดด้วยการฝังเข็มแบบแผนปัจจุบัน ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย อาทิ..
Image icon
แผนกระงับปวด
ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ ได้แก่ อาการปวดเฉียบพลัน ปวดเรื้อรัง อาการปวดจากโรคต่าง ๆ เป็นต้น
Image icon
แผนกไตเทียม
โรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง, การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
Image icon
แผนกทันตกรรมทั่วไป
แผนกทันตกรรม สร้างสรรค์รอยยิ้มใหม่… ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในแบบองค์รวม ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับศูนย์ทันตกรรม สุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ
Image icon
แผนกรังสี
Image icon
รังสีวิทยาทั่วไป
Image icon
แผนกผู้ป่วยต่างชาติ
Image icon
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ทีมแพทย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, การปฐมพยาบาล 24 ชั่วโมง
Image icon
แผนกตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน, การตรวจความสมดุลของฮอร์โมน, และการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็ง
Image icon
แผนกอายุรกรรม
ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น
Image icon
แผนกโรคหัวใจ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
Image icon
แผนกทางเดินอาหารและตับ
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
Image icon
แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา
Image icon
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกกุมารเวช ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น
Image icon
แผนกกุมารเวชเด็กดี
การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ให้การตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และให้การวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู
Image icon
แผนกสูตินรีเวช
วางแผนการตั้งครรภ์, การฝากครรภ์, การคลอดบุตร, การเลี้ยงดูทารก, ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน, โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด
Image icon
แผนกศัลยกรรมเฉพาะทาง
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยกรรมช่องท้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง รักษาอาการปวดต่าง ๆ ศูนย์รักษ์เต้านม WMC การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก MIS เป็นต้น
Image icon
แผนกออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
กระดูกและข้อในทุกช่วงวัย, ภาวะข้อเสื่อม, ข้อสะโพกเสื่อม, กระดูกสะโพกตายหรือข้อสะโพกหัก, ข้อไหล่เสื่อม, กระดูกข้อต่อหัก, กระดูกสันหลัง, เส้นเอ็น, เส้นประสาท
Image icon
แผนกคลินิกโสต-ศอ-นาสิก หู คอ จมูก
หู คอ จมูก เป็นอวัยวะสื่อสัมผัสที่สำคัญของร่างกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสื่อสัมผัสนี้ จึงได้นำเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญทางด้าน หู คอ จมูก
Image icon
แผนกจักษุ
เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา
Image icon
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้บริการ ระงับปวดด้วยการฝังเข็มแบบแผนปัจจุบัน ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย อาทิ..
Image icon
แผนกระงับปวด
ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ ได้แก่ อาการปวดเฉียบพลัน ปวดเรื้อรัง อาการปวดจากโรคต่าง ๆ เป็นต้น
Image icon
แผนกไตเทียม
โรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง, การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
Image icon
แผนกทันตกรรมทั่วไป
แผนกทันตกรรม สร้างสรรค์รอยยิ้มใหม่… ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในแบบองค์รวม ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับศูนย์ทันตกรรม สุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ
Image icon
แผนกรังสี
Image icon
รังสีวิทยาทั่วไป
Image icon
แผนกบริการผู้ป่วยต่างชาติ
Image icon
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ทีมแพทย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, การปฐมพยาบาล 24 ชั่วโมง
Image icon
แผนกตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน, การตรวจความสมดุลของฮอร์โมน, และการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็ง
Image icon
แผนกอายุรกรรม
ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น
Image icon
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกกุมารเวช ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น
Image icon
แผนกกุมารเวชเด็กดี
การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ให้การตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และให้การวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู
Image icon
แผนกสูตินรีเวช
วางแผนการตั้งครรภ์, การฝากครรภ์, การคลอดบุตร, การเลี้ยงดูทารก, ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน, โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด
Image icon
แผนกศัลยกรรมเฉพาะทาง
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยกรรมช่องท้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง รักษาอาการปวดต่าง ๆ ศูนย์รักษ์เต้านม WMC การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก MIS เป็นต้น
Image icon
แผนกออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
กระดูกและข้อในทุกช่วงวัย, ภาวะข้อเสื่อม, ข้อสะโพกเสื่อม, กระดูกสะโพกตายหรือข้อสะโพกหัก, ข้อไหล่เสื่อม, กระดูกข้อต่อหัก, กระดูกสันหลัง, เส้นเอ็น, เส้นประสาท
Image icon
แผนกคลินิกโสต-ศอ-นาสิก หู คอ จมูก
หู คอ จมูก เป็นอวัยวะสื่อสัมผัสที่สำคัญของร่างกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสื่อสัมผัสนี้ จึงได้นำเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญทางด้าน หู คอ จมูก
Image icon
แผนกจักษุ
เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา
Image icon
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้บริการ ระงับปวดด้วยการฝังเข็มแบบแผนปัจจุบัน ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย อาทิ..
Image icon
แผนกทันตกรรมทั่วไป
แผนกทันตกรรม สร้างสรรค์รอยยิ้มใหม่… ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในแบบองค์รวม ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับศูนย์ทันตกรรม สุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ
Image icon
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้บริการ ระงับปวดด้วยการฝังเข็มแบบแผนปัจจุบัน ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย อาทิ..
Image icon
แผนกสูตินรีเวช
วางแผนการตั้งครรภ์, การฝากครรภ์, การคลอดบุตร, การเลี้ยงดูทารก, ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน, โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด