แผนกทางเดินอาหารและตับ

แชร์   

แผนกทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ แผนกทางเดินอาหารและตับ ยังให้บริการการรักษาที่มีความซับซ้อนและต้องมีความชำนาญของแพทย์ อย่างการส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการพักฟื้น คืนคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกทางเดินอาหารและตับ ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 07.00-20.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 (KIH)

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module

บริการและการรักษา

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ อาทิ เช่น

 • โรคกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
 • โรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ (GERD: Gastroesophageal Reflux Disease)
 • โรคมะเร็งลำไส้ (Colon Cancer)
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)
 • โรคลำไส้อักเสบ (Colitis)
 • ท้องผูก (Constipation, Bowel Habit Change)
 • โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
 • ท้องอืด เรอมาก ผายลมมาก อาหารไม่ย่อย (Bloating, Indigestion)
 • โรคกระเพาะ (Gastritis, Peptic Ulcer Disease)
 • โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis)
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangio-Carcinoma)
 • ท้องเสีย (Gastroenteritis)
 • โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
 • โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome)
 • โรคลำไส้ใหญ่โป่งเป็นกระเปาะ (Diverticulosis)
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)
 • โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทางเดินอาหารและตับ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1302, 1305
LINE : –

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการตรวจวินิจฉัย/หัตถการ

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง
 • ตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
 • ตรวจทวารหนักโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Polypectomy)
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobacter pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)
 • หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic)
 • หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)
 • การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B
 • การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับและการห้ามเลือดที่ออกจากทางเดินอาหารแบบเฉียบพลัน (Endoscopic Variceal Treatment)
 • ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gall Stone)
 • ตรวจรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
 • หัตถการสำหรับถ่ายเทน้ำดี (Stent Insertion)
 • ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง (Therapeutic ERCP)
 • ตรวจรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ (Fatty liver)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับแข็ง (Cirrhosis)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบทุกชนิด
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทางเดินอาหารและตับ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1302, 1305
LINE : –

Image module
Image module
Image module
Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • การตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
 • การผ่าตัดส่องกล้องตัดถุงน้ำดี
 • ตรวจส่องกล้องสลายนิ่วในทางเดินน้ำดี
 • ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
 • ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทางเดินอาหารและตับ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1302, 1305
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น