แผนกทางเดินอาหารและตับ

แชร์   

แผนกทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ แผนกทางเดินอาหารและตับ ยังให้บริการการรักษาที่มีความซับซ้อนและต้องมีความชำนาญของแพทย์ อย่างการส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการพักฟื้น คืนคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 09.00-19.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1302 , 1305

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module

บริการและการรักษา

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ อาทิ เช่น

 • โรคกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
 • โรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ (GERD: Gastroesophageal Reflux Disease)
 • โรคมะเร็งลำไส้ (Colon Cancer)
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)
 • โรคลำไส้อักเสบ (Colitis)
 • ท้องผูก (Constipation, Bowel Habit Change)
 • โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
 • ท้องอืด เรอมาก ผายลมมาก อาหารไม่ย่อย (Bloating, Indigestion)
 • โรคกระเพาะ (Gastritis, Peptic Ulcer Disease)
 • โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis)
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangio-Carcinoma)
 • ท้องเสีย (Gastroenteritis)
 • โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
 • โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome)
 • โรคลำไส้ใหญ่โป่งเป็นกระเปาะ (Diverticulosis)
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)
 • โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1302, 1305
LINE : @rtbinter

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการตรวจวินิจฉัย/หัตถการ

 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง
 • ตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
 • ตรวจทวารหนักโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Polypectomy)
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobacter pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)
 • หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic)
 • หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)
 • การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B
 • การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับและการห้ามเลือดที่ออกจากทางเดินอาหารแบบเฉียบพลัน (Endoscopic Variceal Treatment)
 • ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gall Stone)
 • ตรวจรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
 • หัตถการสำหรับถ่ายเทน้ำดี (Stent Insertion)
 • ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง (Therapeutic ERCP)
 • ตรวจรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ (Fatty liver)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับแข็ง (Cirrhosis)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบทุกชนิด
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1302, 1305
LINE : @rtbinter

Image module
Image module
Image module
Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

 • การตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
 • การผ่าตัดส่องกล้องตัดถุงน้ำดี
 • ตรวจส่องกล้องสลายนิ่วในทางเดินน้ำดี
 • ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
 • ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1302, 1305
LINE : @rtbinter

แพทย์ประจำศูนย์

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

Accessibility Tools