บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

Ambulance Service

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ พร้อมให้บริการดูแลรับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รับแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ผู้สูงอายุ ตลอดจนความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ที่ได้รับมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยเสมือน ICU / CCU เคลื่อนที่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

บริการและการรักษา

  • บริการรถพยาบาล นำส่งผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
  • บริการรถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
  • บริการหัตถการพยาบาล โดยทีมแพทย์วิชาชีพ

Accessibility Tools