แผนกกุมารเวชเด็กดี

แชร์   

แผนกกุมารเวช ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ให้การตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และให้การวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู
– กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ให้การตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และให้การวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู

Image module

บริการให้คำปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด พร้อมทั้งการประเมินพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาสาเหตุของพัฒนาการล่าช้า สำหรับการวางแผนกระตุ้นพัฒนาการที่เจาะจงและเหมาะสมกับช่วงวัย ด้วยการรักษาทางการแพทย์ กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีประสบการณ์ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด


 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกกุมารเวชเด็กดี ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 20.00-07.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-594-0020 ต่อ 1330, 1331 (KIH)

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกตรวจสุขภาพเด็ก

แผนกตรวจสุขภาพเด็ก

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกกุมารเวชกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

แผนกกุมารเวชกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

แผนกกุมารเวชกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาในด้านการพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวชเด็กดี ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1330, 1331
LINE : –

Image module

บริการและการรักษา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้บกพร่อง

  • ภาวะพัฒนาการล่าช้ารอบด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาการทางภาษาล่าช้า อาทิ การอ่าน การเขียน ความเข้าใจภาษาท่าทาง การได้ยิน เป็นต้น
  • สมาธิสั้น ไม่มีสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง ซน ยุกยิก และกระสับกระส่าย

 • กลุ่มอาการออทิสซึมหรือออทิสติก

  • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวางแผน และการตัดสินใจ
  • ความบกพร่องของทักษะการเขียน อาทิ เขียนพยัญชนะผิด สะกดคำผิด เขียนตัวหนังสือกลับด้าน เป็นต้น
  • พฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว และรังแกผู้อื่น
  • ความผิดปกติทางระบบประสาทหรือโรคสมองพิการ

 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

  • ตรวจคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่วันแรกเกิด
  • กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยการรักษาทางการแพทย์ กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด
  • การฟื้นฟูเด็กที่มีภาวะดูดกลืนลำบาก
  • การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 • การให้คำปรึกษาโรงเรียนแก่ครอบครัวสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวชเด็กดี ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1330, 1331
LINE : –

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวด์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวชเด็กดี ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1330, 1331
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools