ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหารของโรงพยาบาล

ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ ในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้บริการร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงศรี , ไก่ย่าง 5 ดาว , ร้านไอศกรีม Creamy cloud , Black Canyon , Cafe Amazon , 7-ELEVEN ภายใต้ความปลอดภัยและถูกหลักอนามัยของอาหารทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

   ให้บริการตั้งแต่ 07:30 – 14:00 น.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools