ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหารของโรงพยาบาล

ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ ในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้บริการร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงศรี , ไก่ย่าง 5 ดาว , ร้านไอศกรีม Creamy cloud , Black Canyon , Cafe Amazon , 7-ELEVEN ภายใต้ความปลอดภัยและถูกหลักอนามัยของอาหารทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

   ให้บริการตั้งแต่ 07:30 – 14:00 น.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module