แผนกทันตกรรม

แชร์   

แผนกทันตกรรม สร้างสรรค์รอยยิ้มใหม่… ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในแบบองค์รวม ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับศูนย์ทันตกรรม สุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฟันเป็นอวัยวะที่เป็นประโยชน์ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการออกเสียง อีกทั้งยังช่วยเสริมให้ใบหน้าและบุคลิกเราดีขึ้น เพื่อการดูแลและการรักษาฟันที่มีประสิทธิภาพ เราพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแบบองค์รวม ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เป็นมิตร การให้บริการที่มีคุณภาพ และเครื่องมือที่สะอาด ทันสมัย ให้บริการจัดฟันดัดฟัน รักษารากฟัน รากฟันเทียม และบริการทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อความเป็นระเบียบของฟัน

Image module

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกทันตกรรม ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
  อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 20.00-07.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 -594-0020 ต่อ 1341 , 1342

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module

บริการทางด้านทันตกรรมระดับมาตรฐาน

ที่แผนกทันตกรรม ให้บริการทางด้านทันตกรรมระดับมาตรฐาน ด้วยบริการที่เป็นมิตร และสภาพแวดล้อมสบายๆ บริการรักษาด้วยความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมตั้งแต่ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการรักษา และด้านงานวิจัย การดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าจำเป็นต้องได้รับการวางแผนร่วมกันระหว่างทันตแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ได้แก่ ศัลยแพทย์ ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์ผู้ชำนาญด้าน ทันตกรรม จัดฟัน ดัดฟัน ปริทันต์วิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมเด็ก รวมทั้งทันตกรรมทั่วไป เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและได้ผลดี ตลอดจนเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วย จึงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยดังกล่าว โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษา เช่น เทคโนโลยีในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้รับบริการ โดยมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญซึ่งได้รับวุฒิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทันตกรรมในทุกรูปแบบที่ศูนย์ทันตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ฟัน และทันตกรรมตกแต่ง อาทิ ดัดฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟัน หรือเรียกอีกอย่างว่า ฟอกฟันขาว รักษาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร

 • Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทันตกรรม ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1341 , 1342
LINE : –

Image module

คุณเหมาะสมที่จะการปลูกรากฟันเทียมหรือไม่

ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม

 • ยิ้มด้วยความมั่นใจ
 • รับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่คุณชื่นชอบ
 • พูดจาชัดถ้อยชัดคำเป็นธรรมชาติ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
 • บูรณะโครงสร้างของใบหน้าให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
 • สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
 • เชื่อมั่นในตนเองและทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

ด้วยทันตกรรมรากเทียม คุณจะสามารถมีฟันซี่ใหม่ที่สวยงาม ใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติทำให้คุณสามารถส่งยิ้มให้กับคนรอบข้างได้ อย่างสดใส และสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย อย่างไรก็ตามคุณควรปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมอีกครั้ง เพื่อวางแผนและให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 • Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทันตกรรม ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1341 , 1342
LINE : –

Image module

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อช่วยให้ฟัน ปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้รากเทียมเพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่

รากฟันเทียมอาจแบ่งได้คร่าวๆตามลักษณะการใช้งานดังนี้

 • รากฟันเทียมที่ใช้กับฟันเทียมชนิดติดแน่น อาจใช้ในกรณีที่สูญเสียฟันไป 1 ซี่ หลายซี่ หรือสูญเสียไปทั้งปาก โดยทำเป็นครอบฟันซี่เดียว (Implant with single crown) สวมลงบนรากฟันเทียมซึ่งทำหน้าที่เสมือนรากฟันธรรมชาติ ทำสะพานฟันโดยใช้รากฟันเทียมเป็นตัวรองรับสะพานฟัน (Implant–supported bridge) ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องใช้กรอฟันธรรมชาติแล้วครอบเพื่อเป็นหลักยึดของสะพาน ฟัน หรือทำฟันเทียมทั้งปากติดแน่น กับรากฟันเทียมที่ฝังไว้หลายตำแหน่ง
 • รากฟันเทียมที่ใช้กับฟันเทียมชนิดถอดได้ ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ผู้ป่วยสูญเสียฟันไปทั้งปาก โดยทำเป็นฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้ สวมบนตัวยึดที่ต่ออยู่กับรากฟันเทียม (Implant –supported over denture) ซึ่งฝังไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมในกระดูกขากรรไกร เพิ่มประสิทธิภาพในการการยึดอยู่ของฟันเทียมชนิดถอดได้

รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

 • รากเทียม (Fixture / Implant) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
 • เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
 • ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ
 • Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทันตกรรม ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1341 , 1342
LINE : –

Image module
Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • เอกซเรย์ฟันและเอกซเรย์จัดฟัน
 • จัดฟัน และผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทันตกรรม ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1341 , 1342
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น