แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แชร์   

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้ว่า  ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งการให้คำปรึกษากับผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถตรวจวินิจฉัย และรองรับผู้ป่วยได้ทุกสถานการณ์

Image module

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 20.00-07.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-594-0020-65
  ต่อ 1180,1157,1158,1160

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกนอกเวลา

แผนกนอกเวลา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศน์ จึงเปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลา เพื่อตรวจรักษา บรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคทุกแขนง แก่ผู้ที่เจ็บป่...
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

 • ทีมแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด และทารกปริกำเนิด
 • พร้อมให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  (Emergency and Trauma Center) ชั้น 1
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  รัตนาธิเบศร์
โทร 02-594-0020-65 ต่อ 1180,1157,1158,1160

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย
 • ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ
 • ห้องสังเกตอาการ
 • Mobile ICU พร้อมให้บริการดูแล และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( Emergency and Trauma Center ) ชั้น 1
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020-65 ต่อ 1180,1157,1158,1160

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น