แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็งวิทยา

แชร์   

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริการให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งทุกชนิดอย่างครบวงจร โดยมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็งที่มีประสบการณ์สูงหลากหลายสาขา ตลอดจนการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพขั้นสูง สำหรับตรวจคัดกรอง ประเมินระยะของโรค เพื่อค้นหารอยโรคที่กลับเป็นซ้ำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็งวิทยา ชั้น – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 07.00-20.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1219 (KIH)

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

 • บริการให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการเข้ารับการรักษามะเร็ง
 • การประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
 • การผ่าตัดรักษามะเร็ง
 • การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด และการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง หรือ targeted therapy

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็งวิทยา ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -5940020 ต่อ 1219
LINE : –

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • CT Scan
 • MRI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็งวิทยา ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1219
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools