แผนกกุมารเวชกรรม

แชร์   

แผนกกุมารเวช ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก แผนกกุมารเวชกรรม มีการให้บริการรักษาโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการให้บริการ ดังนี้ ให้บริการรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ ติดตามพัฒนาการและให้คำแนะนำ กระตุ้นให้เหมาะสมตามวัย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง มีแพคเกจวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ผู้ปกครองได้เลือกเพื่อความสะดวกและมีการให้ความรู้คำแนะนำทางสุขศึกษาผู้ปกครองในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ แผ่นพับ และวีดีทัศน์ ในระหว่างรอตรวจ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้ดูแลเด็กได้อย่างมั่นใจ

Image module

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 20.00-07.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-594-0020 ต่อ 1310 , 1311 (KIH)

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกกุมารเวชภูมิแพ้เด็ก

แผนกกุมารเวชภูมิแพ้เด็ก

โรคภูมิแพ้ต่างๆ ได้แก่ โรคภูมิแพ้อากาศ (โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) โรคหอบหืด (โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้) โรคภูมิแพ้ ตา หู คอ การแพ้ยา
แผนกศัลยกรรมเด็ก

แผนกศัลยกรรมเด็ก

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกกุมารเวชโรคทางเดินอาหาร

แผนกกุมารเวชโรคทางเดินอาหาร

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกกุมารเวชระบบประสาทและสมอง

แผนกกุมารเวชระบบประสาทและสมอง

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกกุมารเวชโรคปอด

แผนกกุมารเวชโรคปอด

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกกุมารเวชทารกแรกเกิด

แผนกกุมารเวชทารกแรกเกิด

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกกุมารเวชโรคติดเชื้อทางเด็ก

แผนกกุมารเวชโรคติดเชื้อทางเด็ก

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module

แผนกทารกแรกเกิด

แผนกทารกแรกเกิด ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ โดยให้คำปรึกษาแก่มารดาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพมีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดดูแลเด็กทารกหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เน้นการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และส่งเสริมให้มารดามีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรอย่างดี หากทารกเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือที่พร้อมในหอวิกฤตเด็กอ่อน (NICU) กุมารแพทย์และพยาบาลห้องเด็กอ่อนให้การบริการแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง มีการนัดติดตามในช่วง 1 เดือนแรก รวมถึงมีคลินิกนมแม่ให้บริการปรึกษาแก่มารดาเกี่ยวกับการให้นมบุตร

 • Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป  ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร  02-594-0020 ต่อ 1310 , 1311
LINE : –

Image module

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม มีการให้บริการรักษาโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการให้บริการ ดังนี้ ให้บริการรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ ติดตามพัฒนาการและให้คำแนะนำ กระตุ้นให้เหมาะสมตามวัย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง มีแพคเกจวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ผู้ปกครองได้เลือกเพื่อความสะดวกและมีการให้ความรู้คำแนะนำทางสุขศึกษาผู้ปกครองในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ แผ่นพับ และวีดีทัศน์ ในระหว่างรอตรวจ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้ดูแลเด็กได้อย่างมั่นใจ

 • Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1310, 1311
LINE : –

Image module
Image module
Image module
Image module

แผนกกุมารเวชกรรมมีทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • กุมารแพทย์เฉพาะโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ให้การดูแลเฉพาะด้านปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ แพ้อากาศ แพ้อาหาร โรคหอบหืด ให้การตรวจทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ทั้งอาหารและระบบทางเดินหายใจ
 • มีทีมแพทย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนแพทย์เพื่อให้ครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพเด็ก
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจ รับปรึกษาโรคหัวใจในเด็ก สามารถตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดด้วยการตรวจ Echocardiogram
 • กุมารแพทย์โรคระบบประสาท รับปรึกษาปัญหาโรคทางระบบประสาท โรคลมชัก ตรวจคลื่นสมองเพื่อวินิจฉัยโรคลมชัก
 • กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ให้การตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และให้การวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู
 • กุมารแพทย์โรคไต ปรึกษาด้านการทำงานของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
 • กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ ให้การดูแลรักษาด้านความเตี้ย ความสูง การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย การให้ฮอร์โมนรักษาเพื่อเพิ่มความสูง โรคอ้วน นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับแผนกอื่นๆ เพื่อการดูแลที่ครอบคลุม
 • จิตเวชเด็กและนักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินหายใจ เพื่อวินิจฉัยภาวะนอนกรนในเด็ก โดยการตรวจ
 • ทันตกรรมเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์มีประสิทธิภาพและทันท่วงที
 • จักษุแพทย์ ดูแลปัญหาทางสายตาและโรคทางตาสำหรับเด็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1310, 1311
LINE : –

Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวด์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594-0020 ต่อ 1310, 1311
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

แพ็กเกจ Baby Vaccine Rota 2024

แพ็กเกจ Baby Vaccine Rota 2024

ไวรัสโรต้า เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุจาระร่วงอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่มักเกิดกับทารก และเด็กเล็กวัย 6 เดือนถึง 5 ขวบ อาการ ท้องร่วง เป็นไข้ อาเจียน
แพ็กเกจ Baby vaccine IPD 2024

แพ็กเกจ Baby vaccine IPD 2024

วัคซีนไอพีดี (IPD) สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย ป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรง  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
แพ็กเกจ ตรวจไข้เลือดออก

แพ็กเกจ ตรวจไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มักพบอาการที่แตกต่างกัน ทั้งมีอากรไข้ ท้องเสีย กินอาหารไม่ได้ อาเจียน การฉีดวัคซีนถือเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคไข้...
แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพเด็ก

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพเด็ก

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพในเด็ก  เพราะเป็นช่วงที่สามารถสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีและพัฒนาการสมวัย
แพ็กเกจ Baby Vaccine เด็กแรกเกิด

แพ็กเกจ Baby Vaccine เด็กแรกเกิด

การฉีดวัคซีนให้กับลูกน้อย เริ่มได้ตั้งแต่วัยแรกเกิด โดยวัคซีนส่วนใหญ่จะผลิตมาจากเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้อ่อนแรง
แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ A

แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ A

วัคซีนไวรัสตับอักเสบA การฉีดวัคซีนให้กับลูกน้อย เริ่มได้ตั้งแต่วัยแรกเกิด โดยวัคซีนส่วนใหญ่จะผลิตมาจากเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถ...
แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคไอกรน คอตีบ บาดทะยัก

แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคไอกรน คอตีบ บาดทะยัก

โรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจนถึงเสียชีวิตได้ การได้รับวัคซีนจะเป็นการป้องกันโรค บาดทะยัก คอตีบ แล...
แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก หนึ่งในโรคติดต่อที่สร้างความกังวลให้กับพ่อแม่ พบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และมักมีการระบาดในช่วงฤดูฝน
แพ็กเกจ ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ผิวหนัง

แพ็กเกจ ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ผิวหนัง

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy