ห้องพักผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วย

ให้บริการห้องพักผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้ป่วยทุกประเภท ภายใต้การออกแบบสภาพแวดล้อม
ในห้องพักผู้ป่วยที่เหมาะสมและปลอดภัย เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับความต้องการและความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ

ห้อง VIP Gold

พื้นที่กว้างขวาง สามารถมองเห็นบรรยากาศได้
รอบถึง 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขก
และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้อง VIP Platinum

พื้นที่ใช้สอยกว้างถึง 80 ตร.ม. พร้อมห้องนอนผู้เฝ้าไข้ แยกพื้นที่
เป็นสัดส่วน มี 2 ห้องน้ำ พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวก
ครบครัน สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้มากถึง 180°

ห้องพิเศษเดี่ยว
VIP Room

พื้นที่ใช้สอยกว้างถึง 80 ตร.ม. พร้อมห้องนอนผู้เฝ้าไข้ แยกพื้นที่ เป็นสัดส่วน มี 2 ห้องน้ำ พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สามารถเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ถึง 180°

บริการห้องพักสำหรับผู้มารักษา

ห้องพิเศษเดี่ยว SILVER Plus

ห้องพิเศษเดี่ยว SILVER Plus

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องพิเศษเดี่ยว SILVER

ห้องพิเศษเดี่ยว SILVER

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องพิเศษเดี่ยว STANDARD

ห้องพิเศษเดี่ยว STANDARD

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องพิเศษเดี่ยว GOLD

ห้องพิเศษเดี่ยว GOLD

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องพิเศษเดี่ยว VIP SILVER

ห้องพิเศษเดี่ยว VIP SILVER

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องพิเศษเดี่ยว VIP Platinum

ห้องพิเศษเดี่ยว VIP Platinum

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องพิเศษเดี่ยว VIP Gold

ห้องพิเศษเดี่ยว VIP Gold

พื้นที่ใช้สอยกว้างถึง 80 ตร.ม. พร้อมห้องนอนผู้เฝ้าไข้แยกพื้นที่เป็นสัดส่วน มี 2 ห้องน้ำ พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพิเศษเดี่ยว STANDARD เด็ก

ห้องพิเศษเดี่ยว STANDARD เด็ก

พื้นที่กว้างขวาง ตกแต่งน่ารัก สดใส และปลอดภัยสำหรับเจ้าตัวน้อย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องพิเศษเดี่ยว SILVER เด็ก

ห้องพิเศษเดี่ยว SILVER เด็ก

พื้นที่กว้างขวาง ตกแต่งน่ารัก สดใส และปลอดภัยสำหรับเจ้าตัวน้อย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องพิเศษเดี่ยว GOLD เด็ก

ห้องพิเศษเดี่ยว GOLD เด็ก

พื้นที่กว้างขวาง ตกแต่งน่ารัก สดใส และปลอดภัยสำหรับเจ้าตัวน้อย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้อง VIP Platinum เด็ก

ห้อง VIP Platinum เด็ก

พื้นที่กว้างขวาง ตกแต่งน่ารัก สดใส และปลอดภัยสำหรับเจ้าตัวน้อย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ (CCU)

ห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ (CCU)

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต Intermediate ICU

ห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต Intermediate ICU

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ Intermediatate (CCU)

ห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ Intermediatate (CCU)

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องไอซียู (ICU Isolation) Negative Pressure

ห้องไอซียู (ICU Isolation) Negative Pressure

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องไอซียู (ICU)

ห้องไอซียู (ICU)

พื้นที่กว้างขวางสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ 180° มีห้องน้ำในตัว พร้อมมุมรับแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools