แผนกอายุรกรรม

แชร์   

แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เราเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาทั้งครอบครัว โดยแพทย์ที่สามารถดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น หากเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องการการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นๆ จะมีการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

Image module

มีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ บริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรองโรค และตรวจรักษาโรคทั่วไป ครอบคลุมทุกระบบทั้งที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งการตรวจวินิจฉัยด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีความถูกต้องแม่นยำสูง โดยทีมแพทย์อายุรกรรมทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ จะทำการตรวจประเมินอาการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างเหมาะสม ภายใต้การประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างมีระบบ


 • Image
  ที่ตั้งศูนย์
  แผนกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
  อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • Image
  เวลาทำการ
  เวลา 08.00-19.00น.
 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-594-0020 ต่อ 1219, 1220

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกโรคติดเชื้อ

แผนกโรคติดเชื้อ

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคติดเชื้อ เล็งเห็นความสำคัญในการค้นหาสาเหตุของไข้ จากสาเหตุโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มาเลเซีย ริกเก็ตเซีย โรคระบาดต่าง...
แผนกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์) คลินิกจิตเวช

แผนกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์) คลินิกจิตเวช

คลินิกจิตเวช เล็งเห็นความสำคัญ ของการดูแลและรักษา ผู้ป่วย ด้านจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิต กับครอบครัว และสังคมได้
แผนกโรคเลือด

แผนกโรคเลือด

ให้บริการแจ้งผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติว่าเกิดจากสาเหตุใด และต้องรักษาโดยวิธีการอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและดำเนินชิวิตได้อย่างปกติ
แผนกอายุรกรรมโรคไต

แผนกอายุรกรรมโรคไต

บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้แวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่ว...
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการด้วยอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง

 • โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคปอดและทางเดินหายใจ
 • โรคไต
 • โรคทางเดินอาหารและตับ
 • โรคเลือด
 • โรคติดเชื้อ
 • ระบบประสาทและสมอง
 • โรคข้อและภูมิคุ้มกัน
 • โรคมะเร็ง
 • จิตแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรมทั่วไป ( Internal Medicine Center ) ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02-5940020 ต่อ 1219,1220
LINE : @rtbinter

Image module

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination)

 • การตรวจเลือดหาค่าน้ำตาลในเลือด
 • การเอกซเรย์ทุกประเภท
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรมทั่วไป ( Internal Medicine Center ) ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1219 , 1220
LINE : @rtbinter

แพทย์ประจำศูนย์

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

Accessibility Tools