ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่าง
ครบครัน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นเเนล รัตนาธิเบศร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพ

แชร์   

ตำแหน่งงานว่าง : 20 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง 
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • ประสบการณ์ในงานด้านหัวหน้าหรือผู้จัดการพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีประสบการณ์พยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัดอย่างน้อย 1-3 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • ประสบการณ์ในงานการพยาบาล Ward ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • ประสบการณ์พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ระดับ In charge อย่างน้อย 5 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิ ม.6 จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี) 
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิ ม.6 จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี) 
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิ ม.6 จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี) 
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G  (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค
 • มีใบประกอบวิชาชีพทางรังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G

(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีจิตใจด้านบริการที่ดี
 • มีประสบการณ์ผู้ช่วยเอกซเรย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า มีจิตใจด้านบริการที่ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบุคคล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โทร 02-594-0020 ต่อ 1936,1960

LINE : https://lin.ee/zYkfYrt

สามารถลงทะเบียนสมัครงาน : http://forms.gle/YZP3EEvMVbjBwGgS6

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกบุคคล อาคาร B ชั้น G (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.)