วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เป็นโรงพยาบาลเอกชน ผู้นำในการให้บริการสุขภาพในเขตวงแหวนตะวันตก
(West Gate) ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้
มาตรฐานแห่งชาติผู้รับบริการมีความเชื่อมือและไว้วางใจ

วิสัยทัศน์ Vision

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์เป็นโรงพยาบาลเอกชน ผู้นำในการให้บริการสุขภาพในเขตวงแหวนตะวันตก
(West Gate) ของกรุงเทพมหานครภายใต้มาตรฐานแห่งชาติผู้รับบริการมีความเชื่อมือและไว้วางใจ

พันธกิจ Mission

ให้การดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล
เพื่อความเป็นเลิศด้านการรักษาและการให้บริการ
สร้างองค์กรที่มุ่งเน้นสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ
สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและพนักงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)

ค่านิยมขององค์กร

K I I H H

K Knowledge Management พาเรียนรู้
(ความรู้ HA/JCI)

I Integrated Digital Information for International Standard การบูรณาการข้อมูล
(การใช้งานระบบ SSB)

I Integrity and Honesty ความซื่อสัตย์สุจริต

H Hospitality การให้บริการที่ดี

H High Quality and Safety โรงพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools