ประกันที่เข้าร่วม

insurance
  • Image

    ประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้บริการผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพ ด้วยการประสานงานกับบริษัทประกันภัย และบริษัทช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ใส่ใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้าและผู้ป่วยอย่างคุ้มค่าที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  ศูนย์ประกันสัมพันธ์

  เปิดบริการทุกวัน 08.00 – 20.00 น.

  โทร. 1218 กด 2

*หมายเหตุ: เครดิตค่ารักษาพยาบาลอยู่ภายใต้ความคุ้ม
ครองของกรมธรรม์และเป็นไปตามเงื่อนไขโรงพยาบาล

บริษัท เอไอเอ จำกัด
www.aia.co.th

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.thailife.com

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.krungthai-axa.co.th

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.azay.co.th

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.allianz.co.th

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.muangthai.co.th

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.muangthaiinsurance.com

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.dhipayalife.co.th

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.dhipaya.co.th

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.tokiomarinelife.co.th

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.tokiomarinesafety.co.th

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.fwd.co.th

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
www.chubb.com

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
hwww.prudential.co.th

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.ocean.co.th

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.viriyah.co.th

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.bangkoklife.com

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.bangkokinsurance.com

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.philliplife.com

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
www.generali.co.th

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.thanachartinsurance.co.th

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.samsunglife.co.th

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.navakij.co.th

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.sompo.co.th

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
www.thaivivat.co.th

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
www.southeastlife.co.th

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.deves.co.th

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
www.rvp.co.th

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.smk.co.th

KIH-clinic center 02
  • Image

    บริษัทคู่สัญญา

     

     

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้บริการผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพ ด้วยการประสานงานกับบริษัทประกันภัย และบริษัทช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ใส่ใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้าและผู้ป่วยอย่างคุ้มค่าที่สุด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บมจ. ซีพี ออลล์

บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (สำนักงานใหญ่)

บจก.  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) 

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด  

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

บจก.  อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) 

บจก.  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

บริษัท เพาเวอร์ บาย จำกัด 

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โรบินสัน  จำกัด (มหาชน) 

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools