แผนกจักษุ

แชร์   

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา จากนั้นจอประสาทตาจะส่งภาพซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าไปยังสมองเพื่อแปลเป็นภาพที่เราเห็น ซึ่งหากภาพที่ชัดเจนตกบนจอประสาทตาพอดีเราจะเห็นภาพนั้นได้คมชัด ถ้ากำลังการรวมแสงของตาไม่ตกพอดีที่จอประสาทตาจะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ

Image module

ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและผ่าตัดทางตา โดยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล อีกทั้งพร้อมให้คำแนะนำและดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศที่สะดวกสบาย เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกจักษุ ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 07.00-20.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1240, 1241 (KIH)

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการรตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุ

แผนกจักษุให้บริการรตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอประสาทตา (Retina)
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (Cataract)
 • ตรวจรักษาภาวะสายตาสั้น ยาว ด้วยการทำเลสิค (Lasik)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต้อหิน (Glaucoma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตา (Eye Cancer)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอุบัติเหตุตาทุกประเภท (Ocular Trauma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตา (Cornea)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจักษุประสาทวิทยา (Neuroophthalmology Center)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาอักเสบ (Uveitis Center)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกจักษุ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1240, 1241
LINE : –

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

แผนกจักษุวิทยามีจักษุแพทย์ที่ชำนาญในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมทางเลือกสำหรับการเลือกใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพทุกระยะ (Multifocal Lens) ทำให้ผู้ป่วยมีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถมองชัดทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา และการใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพระยะเดียว (Monofocal Lens)

 • เครื่องตรวจตาส่วนหน้าด้วยเครื่องสลิตแลมป์
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกจักษุ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1240, 1241
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น