แผนกจักษุ

แชร์   

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา จากนั้นจอประสาทตาจะส่งภาพซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าไปยังสมองเพื่อแปลเป็นภาพที่เราเห็น ซึ่งหากภาพที่ชัดเจนตกบนจอประสาทตาพอดีเราจะเห็นภาพนั้นได้คมชัด ถ้ากำลังการรวมแสงของตาไม่ตกพอดีที่จอประสาทตาจะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ

Image module

ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและผ่าตัดทางตา โดยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล อีกทั้งพร้อมให้คำแนะนำและดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศที่สะดวกสบาย เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกจักษุ ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 07.00-20.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1240, 1241 (KIH)

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการรตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุ

แผนกจักษุให้บริการรตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอประสาทตา (Retina)
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (Cataract)
 • ตรวจรักษาภาวะสายตาสั้น ยาว ด้วยการทำเลสิค (Lasik)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต้อหิน (Glaucoma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตา (Eye Cancer)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอุบัติเหตุตาทุกประเภท (Ocular Trauma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตา (Cornea)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจักษุประสาทวิทยา (Neuroophthalmology Center)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาอักเสบ (Uveitis Center)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกจักษุ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1240, 1241
LINE : –

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

แผนกจักษุวิทยามีจักษุแพทย์ที่ชำนาญในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมทางเลือกสำหรับการเลือกใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพทุกระยะ (Multifocal Lens) ทำให้ผู้ป่วยมีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถมองชัดทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา และการใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพระยะเดียว (Monofocal Lens)

 • เครื่องตรวจตาส่วนหน้าด้วยเครื่องสลิตแลมป์
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกจักษุ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1240, 1241
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น