กระดูกสันหลังเสื่อมทรุด ส่งผลร้ายต่อการดำเนินชีวิต

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม เกิดขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้น  ตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียความ ชุ่มชื้น ทำให้การรับแรงกระแทกหรือการเคลื่อนไหวไม่ดีเหมือนเดิม เพราะข้อต่อของกระดูกสันหลังถูกรับแรงกระแทกมากขึ้น เกิดความเสื่อมที่ข้อต่อเกิดหินปูนไปพอกที่ข้อต่อกระดูกสันหลังมากขึ้น และนำไปสู่โรคกระดูกสันหลังเสื่อมตามมา