แผนกโรคเลือด

แชร์   

แผนกอายุรกรรมโรคเลือด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเลือด ให้บริการแจ้งผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติว่าเกิดจากสาเหตุใด และต้องรักษาโดยวิธีการอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและดำเนินชิวิตได้อย่างปกติ โดยให้การดูแลรักษาโรคดังนี้

 1. ดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย(Thalassemia), ฮีโมฟีเลีย(Hemophilia)
 2. ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก หรือมีจ้ำเลือดไม่ทราบสาเหตุ
 3. ดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทุกชนิด(Anemia)
 4. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศน์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 08.00-19.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1219

Image module
Image module
Image module
Image module

แพทย์ประจำศูนย์

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

Accessibility Tools