แผนกอายุรกรรมไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ

แชร์   

อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึม โดย แพทย์หญิง มัณฑนา สุวรรณสาร ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งมีการประเมิน โรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน การตรวจหาความผิดปกติในระยะแรก ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ได้แก่ การตรวจจอประสาทตา การตรวจหัวใจ การตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะไตเสื่อม การตรวจประเมินหลอดเลือดแดงส่วนปลายโดยเครื่อง ABI รวมถึงการรักษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนอื่นๆ เช่น โรคต่อมธัยรอยด์ โรคกระดูกพรุน ภาวะไขมันสูงในเลือด โรคต่อมหมวกไต โรคต่อมพาราธัยรอยด์ โรคฮอร์โมนจากรังไข่หรืออัณฑะ โรคต่อมใต้สมอง เป็นต้น

Image module

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกอายุรกรรมไทรอยด์ ต่อมไร้ท้อ ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 20.00-07.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-594-0020  ต่อ 1219,1220

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกโรคติดเชื้อ

แผนกโรคติดเชื้อ

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคติดเชื้อ เล็งเห็นความสำคัญในการค้นหาสาเหตุของไข้ จากสาเหตุโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มาเลเซีย ริกเก็ตเซีย โรคระบาดต่าง...
แผนกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์) คลินิกจิตเวช

แผนกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์) คลินิกจิตเวช

คลินิกจิตเวช เล็งเห็นความสำคัญ ของการดูแลและรักษา ผู้ป่วย ด้านจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิต กับครอบครัว และสังคมได้
แผนกอายุรกรรมทั่วไป

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เราเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาทั้งครอบครัว โดยแพทย์ที่สามารถดูแลสุขภาพของค...
แผนกโรคเลือด

แผนกโรคเลือด

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500...
แผนกอายุรกรรมโรคทรวงอก

แผนกอายุรกรรมโรคทรวงอก

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

แผนกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกอายุรกรรมโรคไต

แผนกอายุรกรรมโรคไต

บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้แวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่ว...
แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เราเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาทั้งครอบครัว โดยแพทย์ที่สามารถดูแลสุขภาพของค...
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • การประเมินและตรวจคัดกรอง

  โรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคเบาหวานไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ รวมถึงพยาบาล ผู้ชำนาญเรื่องเบาหวาน นักโภชนาการ นักกิจกรรมเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเท้า

 • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

  หรือ การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial Index : ABI)

 • การตรวจวินิจฉัยและให้การป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

  จากโรคเบาหวานได้ทันท่วงที อาทิเช่น การตรวจดูไข่ขาวในปัสสาวะโดยละเอียด Micro albumin urine , การตรวจจอประสาทตา, การตรวจดูน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง (HbA1c) , การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจ, ไต, ตา, ผ่าตัด และตรวจเท้า

 • การดูแลให้คำแนะนำญาติที่ใกล้ชิดผู้ป่วยเบาหวาน

  และผู้ที่มีความเสี่ยง ให้ได้รับการแนะนำการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานจากภาวะก่อนเป็นเบาหวาน(Pre-Diabetes) โปรแกรมตรวจเช็คว่าเป็นเบาหวาน หรือเบาหวานแอบแฝงหรือไม่ โดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและหลังรับประทานกลูโคส OGTT

 • การใช้เข็มเจาะเนื้อไทรอยด์ (Needle aspirate)

  คือ วิธีการตรวจเนื้อเยื่อว่าเป็นมะเร็ง คอพอกเป็นพิษ หรือซีสต์โดยการใช้เข็มเล็กๆ ดูดเนื้อเยื่อ และนำส่งตรวจ ทางกล้องจุลทัศน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1219 , 1220
LINE : –

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • ตรวจเลือดดูความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆ
 • การทำอัลตร้าซาวน์ เพื่อดูก้อนต่อมไทรอยด์ว่าเป็นเนื้อหรือเป็นน้ำ
 • การเจาะดูด เพื่อตรวจหาเซลล์ผิดปกติจากก้อนหรือถุงน้ำ
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 -594-0020 ต่อ 1219, 1220
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น