แผนกจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น

แชร์   

แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากเด็กในแต่ละวัย มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังไม่เหมือนกัน ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและได้รับการบำบัดความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้อง ควบคู่ร่วมกับนักจิตวิทยา

Image module

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์
  แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  ชั้น – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 07.00-20.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1310 , 1311 (KIH)

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกตรวจสุขภาพเด็ก

แผนกตรวจสุขภาพเด็ก

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกกุมารเวชกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

แผนกกุมารเวชกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

แผนกกุมารเวชกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาในด้านการพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์
แผนกกุมารเวชเด็กดี

แผนกกุมารเวชเด็กดี

แผนกกุมารเวช ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นวัยที่...
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1310, 1311
LINE : –

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวด์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
 • แบบทดสอบการตรวจพัฒนาการทางจิตใจโดยนักจิตวิทยาเด็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1310, 1311
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools