แผนกออร์โธปิดิกส์กระดูกและข้อ

แชร์   

แผนกออร์โธปิดิกส์กระดูกและข้อ เล็งเห็นความสำคัญในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคข้อและเอนในข้อ ซึ่งจะทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรัง หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กล้องส่องข้อเพื่อเย็บและซ่อมแซมเอนภายในข้อ บริการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ และครอบคลุมการรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ อาทิ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม, ข้อสะโพกเสื่อม หรือกระดูกข้อต่อหัก ด้วยทีมผ่าตัดจากโรงเรียนแพทย์ การรักษาและผ่าตัดโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง อย่างเช่นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นกระดูกคอหรือกระดูกหลัง มีทั้งการรักษาโดยไม่ผ่าตัด, การผ่าตัดส่องกล้องที่มีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก

Image module

ไปจนถึงการผ่าตัดใส่เหล็กเพื่อยึดดามกระดูกคอและหลังหรือผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุ การรักษาโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเส้นเอ็น เส้นประสาทอักเสบต่างๆ หรือกระดูกบริเวณมือและข้อมือ เป็นต้นศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สามารถตรวจเอ็นและเส้นประสาทด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมพยาบาลที่เต็มไปด้วยความรู้ ความเข้าใจในการรักษา พร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการด้วยความเป็นกันเอง ให้ผู้รับบริการสบายใจ ไร้กังวล ภายใต้สถานบริการที่มีความกว้างขวาง สะอาด และบรรยากาศเป็นส่วนตัว


 • Image
  ที่ตั้งศูนย์
  แผนกออร์โธปิดิกส์กระดูกและข้อ
  ชั้น – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
  อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 07.00-20.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1191 (KIH)

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ( Joint Arthoplasty )ในโรคข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม, กระดูกสะโพกตาย หรือข้อสะโพกหัก, ข้อไหล่เสื่อม
 • ฉีดยาบรรเทาอาการปวดอักเสบโพรงประสาทคอและเส้นประสาทสันหลังภายใต้เครื่อง Fluoroscopy
 • ฉีดยาบรรเทาอาการปวดอักเสบข้อต่อกระดูกคอและข้อต่อกระดูกหลังภายใต้เครื่อง Fluoroscopy ( Facet Joint Injection )
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอและกระดูกหลังทับเส้นประสาทด้วยการส่องกล้อม ( Endoscopic disectomy )
 • การตรวจวิเคราะห์มวลกระดก
 • การรักษาและผ่าตัดโรคกระดูกหักเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาหรือทำงาน
 • การผ่าตัดแก้ไขข้อติดเนื่องจากกระดูกหักเข้าข้อรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ
 • การผ่าตัดปรับมุมกระดูก ให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหานิ้ว มือ แขนและเส้นประสาทแขน
 • การรักษาโรคนิ้วล็อก ( Trigger Finger )
 • การผ่าตัดรักษาความพิการทางมือ, การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น ( Tendon Transfer )
 • การผ่าตัดตัดต่อนิ้ว
 • การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็น บริเวณเข่าและข้อเท้า แบบส่องกล้อง ( Arthoplasty )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกออร์โธปิดิกส์กระดูกและข้อ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1191
LINE : –

Image module

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
 • เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
 • เครื่องเอกซเรย์ในห้องผ่าตัด เพื่อแสดงภาพขณะผ่าตัด (Digital C-Arm)
 • เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ( Digital X-Ray )
 • เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยโรคชนิดพิเศษ ( Digital Fluoroscopy )
 • การตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกออร์โธปิดิกส์กระดูกและข้อ ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1191
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

แพ็กเกจ DEXA ตรวจมวลกระดูก

แพ็กเกจ DEXA ตรวจมวลกระดูก

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools