นายแพทย์ ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์

ชำนาญการพิเศษ : รังสีวิทยา-ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกรังสีวิทยา