นายแพทย์ ธนกฤต โปรยกลาง

อายุรกรรม-ทางเดินอาหารและตับ

ชำนาญการพิเศษ : ทางเดินอาหารและตับ
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม