นายแพทย์ ธนาชัย ทองตันวรภัทร

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก-การกีฬาและผ่าตัดส่องกล้อง
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ