นายแพทย์ ฐากูร วิริยะชัย

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-โรคติดเชื้อ
แผนกการรักษา: แผนกกุมารเวชกรรม