นายแพทย์ ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรม-อุบัติเหตุ
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรม