นายแพทย์ ศุภวิชญ์ พัฒชนะ

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก