แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ พลเรือง

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-ผิวหนัง
แผนกการรักษา : แผนกผิวหนัง