นายแพทย์ ศิริชัย วิริยะธนากร

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม