แพทย์หญิง ประภารัตน์ วังยายฉิม

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-ทั่วไป
แผนกการรักษา: แผนกกุมารเวชกรรม