นายแพทย์ ณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรม-การผ่าตัดส่องกล้อง
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรม