นายแพทย์ ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก-มือและจุลยศัลยศาสตร์
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก