นายแพทย์ อนุตพงษ์ ชูจันทร์

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรม-ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรม