นายแพทย์ อานุภาพ จินทนากร

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรม-ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรม