นายแพทย์ อัครวินท์ ภูรพีระวงษ์

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก-การกีฬาและผ่าตัดส่องกล้อง
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก