แพทย์หญิง อชิรญา เกษสุวรรณ

ชำนาญการพิเศษ :จิตเวชศาสตร์-ผู้สูงอายุ
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม