แผนกศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ

แชร์   

แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะทั้งระบบ ทั้งผู้ป่วยชายและหญิง ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์และโรคสมรรถภาพทางเพศ ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ที่ทันสมัยมาใช้ในการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดราดโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษมาช่วยในการผ่าตัด การรักษาโรคนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วหรือการรักษาผ่านทางกล้องส่องระบบทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตผ่านกล้อง โดยแพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นายแพทย์ สุรพงษ์ ธนวงศ์วิบูลย์

Image module

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ
  ชั้น – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
  อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 07.00-20.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1118, 1119 (KIH)

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module

มีแผนกย่อยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ดังนี้

1. แผนกโรคนิ่วและต่อมลูกหมาก

ให้บริการเฉพาะทางด้านโรคนิ่วและต่อมลูกหมาก โดยในปัจจุบันนี้การรักษาโรคทางด้านนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการรักษาที่หลากหลายมากกว่าสมัยก่อน วิธีการรักษาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคนโรคนิ่วนั้น ในปัจจุบันมีการรักษาที่หลากหลายมากกว่าในสมัยก่อน ในปัจจุบันนี้การรักษาด้วยการผ่าตัดน้อยลงมาก มีการนำเอานวัตกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องและวีดิทัศน์และการสลายนิ่วโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ผลการรักษาถือว่าได้ผลดีกว่าเดิม ความเจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวหลังการรักษาเร็ว มีบาดแผลเล็ก หรือไม่มีบาดแผลเลยในกรณีที่รักษาด้วยการสลายนิ่ว สำหรับการรักษาโรคทางต่อมลูกหมากนั้น สำคัญที่สุดคือการได้ตรวจและประเมินสภาพของต่อมลูกหมากโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเบื้องต้น แพทย์จะให้คำปรึกษาการดูแลรักษาเป็นขั้นตอน

โดยทั่วไปโรคทางต่อมลูกหมากที่พบบ่อยนั้น มี 3 ประเภท คือ โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง โรคต่อมลูกหมากโต และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังเป็นโรคที่ไม่จำเป็นที่ต้องทำการผ่าตัดรักษา แต่โรคต่อมลูกหมากโตอาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดรักษาในกรณีที่ต่อมมีขนาดโตมาก ปัสสาวะไม่ออก ใช้ยารักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น มีภาวะไตเสื่อมหรือทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง ทางศูนย์ได้มีการนำเอานวัตกรรมการผ่าตัดที่ทันสมัยนำมาใช้ในการผ่าตัดโดยทำการผ่าตัดผ่านกล้อง และ วีดิทัศน์ เป็นการลดการสูญเสียเลือด ลดความเจ็บปวด ฟื้นตัวได้เร็ว สามารถผ่าตัดได้ปลอดภัย

2. แผนกสุขภาพเพศชาย

ให้บริการทางด้านสุขภาพและสมรรถภาพของเพศชาย รวมทั้งการตรวจรักษาความผิดปกติต่างๆ ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะมีบุตรยากทางฝ่ายชาย โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งปัญหาสุขภาพของฝ่ายชายเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเป็นเรื้อรังนาน อาจส่งผลกระทบต่อทางฝ่ายหญิง เกิดปัญหาครอบครัวตามมาได้

3. แผนกการผ่าตัดรักษาโรคปัสสาวะเล็ดราด

ให้บริการรักษาแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดราดทั้งในผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยจะมีความลำบากในเรื่องการดูแลตัวเอง การเข้าสังคมเป็นอย่างมาก บางคนถึงกับหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าสังคมเลย และเกิดมีความเครียดติดตัวเรื้อรัง ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องอื่นๆ ตามมาได้ การตรวจรักษาที่ถูกต้องสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมาปัสสาวะได้ปกติ และกลับมาเข้าสังคมได้อย่างมีความมั่นใจและมีความสุข

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  แผนกศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
  โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1118, 1119
  LINE : –

  Image module
  Image module
  Image module
  Image module

  บริการและการรักษา

  Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  • ให้คำปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะโดยแพทย์เฉพาะทาง
  • ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะเพื่อตรวจวินิจฉัยร่วมกับการรักษา
  • ผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่านทางเดินปัสสาวะ
  • ผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช้ไอน้ำ (REZUM) “Water Vapor Therapy”
  • ผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช้เลเซอร์ (Thulium Laser)
  • ผ่าตัดทำหมัน
  • ผ่าตัดขลิบปลายอวัยวะเพศ
  • ผ่าตัดเส้นเลือดขอดบริเวณอัณฑะโดยการส่องกล้อง
  • รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
  • ผ่าตัดไต แบบส่องกล้อง
  • ผ่าตัดนิ่วที่ไต
  • การสลายนิ่วโดยใช้คลื่นกระแทก (ESWL)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  แผนกศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
  โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1118, 1119
  LINE : –

  Image module
  Image module
  Image module
  Image module

  สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

  Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  • MRI
  • CT scan
  • การตรวจ Ultrasound , X-rays & IVP
  • เครื่องสลายนิ่ว

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  แผนกศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
  โทร 02 – 594 0020 ต่อ 1118, 1119
  LINE : –

  แพทย์ประจำศูนย์

  Title Heading

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  Image module
  Image module
  Image module
  Image module
  Image module
  Image module

  Title Heading

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  Image module
  Image module
  Image module
  Image module
  Image module
  Image module

  Title Heading

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  Can Press  to insert Video

  Can Press  to insert Video

  Title Heading

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  Image module
  Image module
  Image module
  Image module

  บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

  Demo Title

  Demo Description


  Introducing your First Popup.
  Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

  This will close in 20 seconds

  Accessibility Tools