แผนกโรคหัวใจ

แชร์   

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
Cardiology and Cardiovascular Medicine Center

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ การบริการด้วยอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง

Image module

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อการวางแผนแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้ศูนย์หัวใจยังให้บริการให้คำปรึกษาแนวทางในการส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจให้แข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ


 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  แผนกโรคหัวใจ ชั้น –
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
  อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 • Image
  เวลาทำการ

  เวลา 07.00-20.00น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 594 0020 ต่อ 1248 (KIH)

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกศัลยกรรมหัวใจ

แผนกศัลยกรรมหัวใจ

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

แผนกสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
แผนกรักษาหัวใจผ่านสายสวน

แผนกรักษาหัวใจผ่านสายสวน

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด Cardiology and Cardiovascular Medicine Center ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช...
แผนกความดันโลหิตสูง

แผนกความดันโลหิตสูง

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

 • การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษภายนอกร่างกาย

  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
  การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง รวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ

 • การทำหัตถการแบบ Invasive

  เป็นการตรวจวินิจฉัยโดยการใส่สายสวนหัวใจ

 • การตรวจรังสีวินิจฉัย

  เช่น CT Calcium Score , CTA coronary artery (Coronary Computed Tomographic Angiography)

 • การรักษาโรคหัวใจ
 • การทำหัตถการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจ (Interventional Cardiology)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02-594-0020 ต่อ 1248
LINE : –

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ เพื่อตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
 • เครื่องเอคโค่คาร์ดิโอแกรม เพื่อตรวจลักษณะกายภาพของหัวใจ ลิ้นหัวใจผนังกั้น
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.เพื่อตรวจหาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
 • เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02-594-0020 ต่อ 1248
LINE : –

Image module

Title Heading

Sub Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Sub Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด ชั้น –
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร 02-594-0020 ต่อ 1248
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can Press  to insert Video

Can Press  to insert Video

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

แพ็กเกจ ตรวจหัวใจ คนไทยและต่างชาติ

แพ็กเกจ ตรวจหัวใจ คนไทยและต่างชาติ

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อ "ภาวะหัวใจวาย" ซึ่งสามารถป้องกันและนำไปสู่การรักษาได้ทันท่วงทีด้วยการตรวจคัดกรองโรคหัวใจเป็นประจำนั่น...
แพ็กเกจ CTA Coronary เช็คหัวใจ

แพ็กเกจ CTA Coronary เช็คหัวใจ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools