แพทย์หญิงธัญลักษณ์ รติสุขพิมล

ชำนาญการพิเศษ : สูตินรีวิทยา-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรถ์
แผนกการรักษา : สูตินรีเวชกรรม

Accessibility Tools