นายแพทย์ สุวัฒน์ ก่อกิจสวัสดิ์

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก-ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก