นายแพทย์ ศรัณย์ ถวัลยวิชชจิต

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก