นายแพทย์เกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ

อายุรกรรม-หัวใจ

ชำนาญเฉพาะทาง: อายุรกรรม-โรคหัวใจ
แผนกการรักษา: อายุรกรรม

Accessibility Tools