นายแพทย์ชิษณุชา ชุณหเชิดชัย

ชำนาญเฉพาะทาง: ศัลยกรรมกระดูก-ข้อเข่าข้อสะโพก
แผนกการรักษา: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Accessibility Tools