นายแพทย์ ชิษณุชา ชุณหเชิดชัย

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก-ข้อเข่าข้อสะโพก
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก