กิจกรรมวันหัวใจ “มอบของขวัญแทนคำขอบคุณ ดูแลคนที่คุณห่วงใย ให้หัวใจ❤️แข็งแรง”

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมวันหัวใจ "มอบของขวัญแทนคำขอบคุณ ดูแลคนที่คุณห่วงใย ให้หัวใจแข็งแรง" ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเป็นจำนวน 3 วัน

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2567  ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

กิจกรรมอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

กิจกรรม ICSN Science Fair

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน “กิจกรรม ICSN Science Fair” ที่โรงเรียนนานาชาติ สาธิตคริสเตียนนนทบุรี ภายในงานออกบูท

กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากทางผู้บริหาร เพื่อสืบสานประเพณีไทยและความเป็นสิริมงคล บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

โครงการฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหินได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ สาธิตวิธีการป้องกันหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

กิจกรรมอบรบหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการทำ CPR