แพทย์หญิง วรรณภา ปูรณวัฒนกุล

กุมารเวชกรรม(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
แผนกการรักษา: แผนกกุมารเวชกรรม