ทันตแพทย์ ธราธร ธนาลาภสกุล

ชำนาญการพิเศษ : ทันตกรรม-จัดฟัน
แผนกการรักษา : แผนกทันตกรรม