แพทย์หญิง ธนวรรณ เกตุจรัส

ชำนาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แผนกการรักษา: แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน