แพทย์หญิง สุทธิ์ฤดี ปิยะรัตนพิพัฒน์

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-ประสาท
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม