นายแพทย์ ศุภวุฒิ โชติแสน

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-หัวใจ
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม