นายแพทย์ ภากร บุญสกุลโสภิต

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรม-มะเร็งวิทยา
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรม