นายแพทย์ พัลลภ ถิระวานิช

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก